Almere Webdesign, gevestigd aan Februaristraat 56 1335 AT Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Door middel van deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorgeschreven informatieplicht aan de betrokkene(n) van wie persoonsgegevens door Almere Webdesign worden verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke

Almere Webdesign verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen aanbieden, haar dienstverlening te kunnen verbeteren en om met u als betrokkene te kunnen communiceren. Door uw persoonsgegevens achter te laten, maakt u zelf de keuze om aan het voorgaande deel te nemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Almere Webdesign verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens, waaronder voor- en achternaam, alsmede adresgegevens;
 • contactgegevens, zoals postadres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens, zoals geboortedatum, nationaliteit en het bedrijf waar u werkzaam bent;
 • financiële gegevens;
 • uw CV (sollicitaties);
 • IP-adres;
 • internetbrowser en apparaat type;
 • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen.

Bovenstaande persoonsgegevens verwerkt Almere Webdesign, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening van Almere Webdesign zijn verkregen, door derden aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen aan B&S Media bekend zijn geworden.

Doel en grondslagen van de persoonsgegevens die wij verwerken

Doeleinden:

 • het uitvoeren van overeenkomsten en verlenen van diensten;
 • communicatie;
 • het opnemen van contact na het invullen van een contactformulier;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • volgen surfgedrag om producten en diensten af te stemmen op jouw behoefte.

Grondslagen:

 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n).

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@almerewd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Almere Webdesign neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Almere Webdesign) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Almere Webdesign bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zolang er een samenwerking is slaan wij gegevens op in een CRM systeem. Dit doen wij voor een goede administratie van onze werkzaamheden en communicatie. Na de beëindiging van de samenwerking bewaren wij de gegevens nog maximaal 2 maanden. Voor wettelijke verplichtingen hanteren we wettelijke termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Almere Webdesign verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Almere Webdesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Almere Webdesign en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@almerewd.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Almere Webdesign wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Neem contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Almere Webdesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@almerewd.nl. Mochten wij een datalek vinden, dan zullen wij de betrokkenen zo spoedig mogelijk hierover inlichten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.almerewd.nl

Aanpassing privacy statement

Almere Webdesign heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website(s) gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).